Hiking

Mittlandsleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 8.4 km

Actions

Description

Du befinner dig nu mitt i Mittlandet, på en led som tar dig genom ädellövskog, betesmarker, våtmarker och fornlämningar. Från Ismanstorps borg kan du välja mellan den norra eller södra leden. Den södra leden går först till Rönnerums fornby, och sedan upp emot Odens flisor. Vid ett vägskäl kan man välja att gå hela vägen till Odens flisor, eller att vända söderut och gå tillbaka till Ismanstorps borg.

Avenboksskogen är Sveriges största sammanhängande avenboksområde. Skogen består bitvis nästan helt av aven-bok, men oftast är den blandad med exempelvis lundalm, ask och ek. På marken växer blommor som vitsippa, blåsippa, skogsviol, underviol och liljekonvalj, vilket speciellt på våren ger en fantastisk blomrikedom.

Rönnerums fornby är en av Ölands bäst bevarade järnåldersbyar. 10 olika husgrunder, omgivna av stenhägnadsrester, kan hittas i ett område på ungefär 1,2 hektar. I västra delen av området finns ett gravfält på ungefär 100 gravar, vilket troligtvis var forntida Rönnerums begravningsplats.

Ismantorps borg är en av Ölands största fornborgar, med en diameter på 127 m och en höjd på 2,5 m. Ringmuren är uppbyggd i skalmursteknik med nio portar. I borgen finns 88 husgrunder, byggda radiellt från muren. Husgrunderna syns fortfarande tydligt, men troligtvis bodde man inte här någon längre period. Detta tror man då det bara gjorts ett fåtal fynd, däribland ett dräktspänne och pilspets (daterade mellan 200-600 e. kr.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Downloads

Contact

Address

Tel: 0485-88 805

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app