Hiking

Vandringsled

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 1.4 km

Actions

Description

Vandringsstig om ca 1,3 km igenom utmarksskog som succesivt antagit naturskogskaraktärer. I den skuggiga nordsluttningen är fallna träd draperade i skogsmarksmossor. I naturreservatets sydöstra del har naturvårdande skötselåtgärder utförts för att omforma skogen så att tall och lövträd kan utvecklas. Stigen fortsätter genom produktionsskog och ansluter i väster till vandringsled via skogsbilvägen ned mot parkeringen och fågelskådningsplats mot sjön Ruppen. I söder kan man följa den gulmarkerad leden upp mot kulturreservatet Åsens by.
Målad blå

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app