Culture

Romanäs sanatorium

Culture

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Romanäs är mest känt för sitt före detta sanatorium som ligger i en sydsluttning strax utanför reservatet. I den stora anläggningen vårdades, under den första halvan av 1900-talet, patienter med tuberkulos – en av dåtidens allvarligaste sjukdomar med mycket hög dödlighet. Platsen i sydsluttningen omgiven av tallskog valdes med omsorg. Värme och frisk luft, gärna havsluft eller luft silad genom barrträd, var dåtidens ordination mot tuberkulos. Romanäs sanatorium byggdes under åren 1906–1907 på initiativ av läraren Julia von Bahr. Byggnaderna ritades av Carl Westman. Sanatoriet hade plats för ett femtiotal patienter – en av de mest kända var poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm.

Activities And Facilities

  • Culture Culture

Directions

Åk Mjölbyvägen norrut från Tranås, ta av mot Romanäs och fortsätt tills det skyltas naturreservat. Parkera vid reservatets informationstavla. Fortsätt sedan den asfalterade vägen till fots, håll till vänster när den delar sig.

Contact

Email address

Tranås Direkt

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews