Nature reserve

Ingaryd

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Ingaryd är en äldre, välbevarad gård med både skog- och jordbruksmark som har stor artrikedom. Området är mycket välbesökt och flera stigar löper genom terrängen. Reservatet är till för att bevara den biologiska mångfalden i skog och odlingslandskap. Den stora variationen av olika sorters natur gör att många arter trivs i området.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport

Facts

Två vandringsleder finns. Gult spår 2,1 km. Blått spår 1,7 km. hälsar Roland Gunnarsson från Ingaryds vänner

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Email address

Lisa Bergström

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews