Nature reserve

Bokedungen naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Välkommen till naturreservatet Bokedungen, ett bokskogsområde som är känt för sina höga naturvärden. I området finns bland annat den ovanliga barbastellfladdermusen.

Bok är det helt dominerande trädslaget i området, men det finns även inslag av enstaka gran och björk. Det är stor åldersspridning med riktigt gamla, grova, medelgamla och unga bokplantor. I skogen hittar du växter som kruståtel, ekorrbär, blåbär och harsyra.

I området finns ingen promenadstig, enbart en informationstavla.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve
  • Natural history Natural history

Contact

Address

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

Email address

Kontaktcenter Värnamo kommun

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews