Nature reserve

Vålådalen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vålådalen är utan tvekan det mest välkända och välbesökta fjällområdet i länet. Här finns storslagna fjällvyer tillgängligt för nästan alla. Vill man slippa släpa med sig tält och sovsäck finns flera stugor på bekvämt dagsetappavstånd, både inom och utanför själva reservatet.

Zonering av friluftsliv

För att underlätta för dig att hitta den upplevelse du önskar är området indelat i zoner med olika grad av tillrättaläggning. Varje zon har också regler om var, när och ibland hur du får utöva olika aktiviteter. Reglerna bygger både på hänsyn till renen och annat känsligt djurliv, och på andra förutsättningar i naturen under olika tider på året. I vissa områden finns vindskydd, dass och eldplatser på bekvämt avstånd från bilvägar och service, och det finns väl skyltade leder med spänger och broar. I andra områden – faktiskt den största delen av naturreservatet – har naturen företräde och där saknas sådana anordningar helt.

Utöver indelningen i zoner finns restriktionsområden där det är strängare bestämmelser. På två ställen i reservatet är det beträdnadsförbud, det vill säga det är inte tillåtet att vistas där alls, och på fyra ställen får du inte tälta, övernatta i vindskydd eller liknande.

Vägledning

Som hjälpmedel för att planera ditt besök finns en digital områdesberättelse med möjlighet att söka information utifrån vad du vill göra när du kommer hit. Vandra, cykla, rida, tälta, åka skidor eller något annat?

När du redan är på plats i området kan du lätt ta reda på vilka regler som gäller just där du befinner dig med hjälp av ett interaktivt kartverktyg. Med mobil, surfplatta eller dator kan du gå in och ”peka” på skärmen och snabbt få information. Observera att mobiltäckningen är dålig på vissa platser, så det är alltid bra att söka information i förväg.

Elcykling på renbetesfjäll är inte tillåtet

Allemansrätten är inte motoriserad, vilket innebär att det inte är tillåtet med elcykel i naturen utan markägarens tillåtelse. Detta gäller oavsett cykelns effekt i kW.

På statens mark inom renbetesfjäll (se kartor nedan) företräder Länsstyrelsen markägaren. För renbetesfjällen har Länsstyrelsen infört en policy som innebär att elcykling som huvudregel inte är tillåtet. Elcykling på statens mark inom renbetesfjällen kan dock i undantagsfall tillåtas efter särskild prövning av Länsstyrelsen. Policyn har införts för att värna det allemansrättsliga, icke motoriserade friluftslivet framför motoriserat friluftsliv.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet

Facts

Beslutsår: 1988, utvidgat 2016 och reviderat 2023

Storlek: 1 211 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet ligger i västra Jämtlandsfjällen och det finns tre större entréer. Till Vålådalen i nordost tar man sig med bil, buss eller tåg plus taxi. Till Storulvån i nordväst åker man bil eller tåg plus taxi. Till Ljungdalen i söder tar man bil eller buss. Reservatet nås även med bil från Tåssåsen i sydost.

Regulations

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • starta och landa motordriven luftfarkost, inklusive drönare
 • elda vid Nipans vindskydd eller inom restriktionsområde vid Östra Blanktjärn annat än på särskilt angivna eldplatser, och endast med medhavd eller tillhandahållen ved, alternativt på friluftskök eller motsvarande
 • övernatta i tält, vindskydd eller motsvarande i vissa områden vid Östra Blanktjärnarna, Grönvallen, sydöstligaste Issjödalen och Pyramiderna
 • beträda marken i två områden vid Pyramiderna
 • beträda marken utanför markerad led och utsiktsplats vid Östra Blanktjärnarna, med undantag för när marken är väl snötäckt
 • cykla, annat än på väg eller för cykling särskilt markerade leder och endast 19 juni - 30 september
 • cykla på ledsträckorna Grönvallen-Issjödalen-Pyramiderna-Grönvallen samt Tjallingen-Gåsåns vindskydd, annat än 15 juli-31 augusti
 • cykla utanför särskilt markerade leder, annat än på väl snötäckt mark 1 oktober-19 april
 • framföra motorbåt, samt på Rekån och i Östra Blanktjärnarna använda båt, kanot eller andra flythjälpmedel
 • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app