Nature reserve

Svedjan

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Svedjan är ett av fyra små urskogsliknande naturreservat som alla ligger nära varandra i närheten av Ljungå. Svedjan är det minsta av de fyra reservaten. Här finns senvuxen gammal granskog, grova 250-åriga tallar och rödlistade vedsvampar.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1946

Storlek: 4 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Utgångspunkt är Ljungå, cirka fyra mil söder om Kälarne. Reservatet ligger en dryg kilometer sydost om Ljungå, precis invid väg 320.

Regulations

Välkommen till Svedjan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonserings­syfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app