Nature reserve

Skåarnja

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här möts du av vackra fjäll och mängder av djur och växter. Vildmarksvägen, eller Stekenjokkvägen som den brukar kallas, går genom området på kalfjället. Där uppe ser du fjälltoppar åt alla håll och många av dem är väldigt nära vägen. Högsta fjället heter Sipmekhe. Dess topp ligger 1 414 meter över havet. Alla vattendrag är oreglerade och varierar mycket i flöde beroende på nederbörd och avsmältning. Här finns massor av fågelarter att titta på. Vanliga arter är ljungpipare, ängspiplärka och stenskvätta. Ringtrast, blåhake och snösparv finns det också stor chans att du ser.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking

Facts

Beslutsår: 2017

Storlek: 366 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Fågelskyddsområde: Mellan 10 juni och 10 juli

Directions

Naturreservatet nås enklast via Vildmarksvägen (väg 342 samt AC1067) mellan Ankarvattnet och Stekenjokk, Klimpfjäll. Det går också att ta sig till från Raukasjö-hållet, eller med skoter från Klimpfjäll via Slipsik.

Regulations

Välkommen till Skåarnja. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • beträda området på båda sidor av Vildmarksvägen mellan 10 juni och 10 juli, med undantag för vägbanan, parkeringsplatser och rastplatser,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anordnade platser,
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng, annat än färd med skoter på väl snötäckt mark längs skoterled som markerats i karta, bilaga 1, samt på sjöis.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • flyga lägre än 300 meter över området (gäller även drönare) årligen mellan 1 mars och 31 juli,
 • landa med luftfarkost,
 • snitsla spår, sätta upp orienteringskontroller eller anordna tävlingar eller annan organiserad verksamhet för fler än 35 deltagare som ägnar sig åt annat än traditionellt friluftsliv,
 • utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app