Nature reserve

Oldflon-Ansätten

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Myrmarker är så mycket mer än bara hjortron och myggor! Stanna till och titta dig omkring, dra in doften och se närmare på mångfalden bland mossorna. Här finns också ett mycket rikt fågelliv. Längst i öster ligger det vackra blomsterfjället Ansätten.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2002

Storlek: 260 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet tillhör östra delarna av Offerdalsfjällen och nås lättast från Bakvattnet i öster eller från Jänsmässholmen, via Rönnöfors, i söder.

Regulations

Välkommen till Oldflån - Ansätten. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för vissa leder.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app