Nature reserve

Marntallåsen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Marntallåsen ligger på en höjdplatå med en mosaik av myr och skogsmark. Hela området har använts som utmarksområde för bönderna i Oviken och Myssjö under flera århundraden. Flera välbevarade fäbodmiljöer finns i området, men ingen av dem är i drift.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2003

Storlek: 41 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan passerar precis söder om reservatet, härifrån leder stigar och småvägar in mot reservatet.

Regulations

Välkommen till Marntallåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews