Nature reserve

Kilbäcksskiftet

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Särvfjällets sydostsluttning tillhör fjällkedjans östliga utpost mot myr- och skogslandet. Här finns skog, kalfjäl och vidsträckta myrmarksområden. Det finns ett par gamla fäbodar i anslutning till reservatet och flera stigar för den som vill upptäcka skog och fjäll.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2002

Storlek: 14 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Directions

Reservatet ligger vid Särvfjället, öster om Flatruet. Från Hede kör man mot Särvsjön och Messlingen, men efter 1,5 mil svänger man norrut och kör till Västerhållan.

Regulations

Välkommen till Kilbäcksskiftet. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vind­fällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews