Nature reserve

Hamrafjället

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hamrafjället bjuder på fjällbjörkskog, sluttningsmyrar, gamla fäbodvallar och kalfjäll. Här finns vacker och omväxlande natur tillsammans med människans spår av fäboddrift, forntida gravfält och fångstgropar.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Facts

Beslutsår: 1974

Storlek: 7 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Entréerna till naturreservatet ligger alldeles intill väg 84, cirka 15 kilometer väster om Funäsdalen och några kilometer nordväst om Tänndalen.

Regulations

Välkommen till Hamrafjället. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller göra upp eld
  • skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor och lavar
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna områden
  • under perioden 1 maj - 31 juli färdas eller uppehålla sig inom markerat fågelskyddsområde på Hamrafjällets sydostsluttning.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app