Det råder inget eldningsförbud i Blekinge

By ARK56 2021-08-13

Sedan den 13 augusti rådet det inget eldningsförbud i Blekinge. Tänk dock på att alltid vara försiktig när du eldar och bara göra upp eld i anvisade eldstäder. Det är också mycket viktigt att du släcker elden när du lämnar rastplatsen.

Contact us

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby