Walkingtur i naturen, hämta kraft i tryggt sällskap!

This event is from the past

It was last scheduled on August 23, 2018 at 18:30.

Images

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!

Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-,Angarn-, och Bogesundskilarna samt Stockholms läns landsting och föreningar, såsom i detta fall FHS, Future Health Sweden.

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 5436

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Gröna kilar

Gröna kilar

Open this in the app