Hiking

Örvallen - Prästvallen - Julingvallen - Örvallen

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 13.0 km
  • Time about 3 hours
  • Difficulty Blue - medium

Actions

Description

Vandringsled mellan Örvallen, Prästvallen, Prästvallkojan, Julingvallen och tillbaka till Örvallen. Det går att gå upp på Öråsen och Öråstornet i början eller ta den vägen på tillbakavägen. Leden till Prästvallen från delningen nedanför Öråsen är inte så tydligt märkt men det går att hitta stigen. Speciellt svårt där leden korsar en grusväg men det sitter blå band där. Leden är inte så tydlig efter Prästvallen heller, bra att ta hjälp av karta med gps i telefonen. Från Prästvallkojan till Julingvallen och tillbaka till Örvallen är leden tydligt märkt. Det går att gå upp på Öråsen eller på grusvägar tillbaka till Örvallen.
Sjuvallsleden över Öråsen är märkt med orange. Övriga sträckor är märkt med blå färg.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking
  • Trail running Trail running

Contact

Email address

Åsa Eriksson

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews