Hiking

Älvpromenaden, Västannor-Dragsängarna

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 7.5 km

Actions

Description

Vandra leden från Västannor över åkrarna mot Insjön, längs Österdalälven förbi Dragsängarna och upp till Bäckenhamn. Här kan vackra vyer och ett rikt fågelliv upplevas. Vid Dragsängarna går leden längs den vall som en gång byggdes i syfte att öka arealen odlingsbar mark. Idag har en stor del av den invallade marken som var tänkt att användas som åkermark växt igen. Området är fågelrikt då det finns en stor variation av lövskog, åker samt grunda sjöområden. Från ett gömsle som Leksands fågelklubb har byggt är det möjligt att spana efter änder, svanar, gäss samt vadare som söker föda i det grunda området utanför vallen. Även fiskodlingen i Insjön lockar till sig många fåglar, särskilt vintertid. Rariteter såsom havsörn hälsar på årligen, men någon enstaka gång är det också möjligt att se andra unika arter. Bland annat fick fiskodlingen påhälsning av en rosaryggad pelikan år 2011. Under våren är ljudkulissen i lövskogen i en klass för sig med karaktärsarter som härmsångare, stjärtmes och rosenfink. Mellan Västannors bystuga och Insjöbron kan fågeltornet vid Stenbrotjärn besökas.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

Telefon: 0247-80000

Email address

Kundtjänst

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews