Protected nature

Rågfallssnedda Grästjärnsberget

Protected nature

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Kyrkoreservat. Här sådde man råg i askan efter bränder, därav namnet. Ca 150 år gamla tallar och granar tronar här. Reservatet lär rymma 3-tåig hackspett och olika tickor och lavar.

Activities And Facilities

  • Protected nature Protected nature

Contact

Email address

Siw Östlund

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews