Protected nature

Pål-skogen

Protected nature

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Activities And Facilities

  • Protected nature Protected nature

Parking

Obs! Vägbom finns vid Hällstorpsvägen, så iakttag om denna är stängd eller öppen vid besökstillfället.

Contact

Email address

Siw Östlund

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews