Nature reserve

Lustigkulle-Rågåstjärn naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Lustigkulle-Rågåstjärn naturreservat kan du vandra på olika vandringslingor på ryggen av en smal och hög rullstensås. Här finns orange eller blå led och lederna utgår från Rågåstjärn eller Ljusstjärn. I området passerar också Bruksleden och Romboleden (se mer information på resp. leds sida i Naturkartan).

I reservatet växer 130-årig tallskog och en del tallar är runt 200 år och högsta punkten är Lustigkullen som är 40 meter ovan sjöytan. Runt tjärnarna finns fina rastmöjligheter med grillplatser, bänkbord och vindskydd (Rågåstjärn).

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet

Facts

Vid Ljustjärn och Rågåstjärn finns möjlighet till fricamping med husbil/husvagn i max 48 tim.

Parking

Sker enklast i anslutning till Rågåstjärnen eller Ljustjärnen.

Directions

Adress: Lustigkulle-Rågåstjärns naturreservat, Malingsbo, 777 93 Söderbärke

Regulations

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
 • elda,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
 • köra motordrivet fordon i terrängen,
 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta under längre tid än två dygn på samma plats.

Contact

Email address

Siw Östlund

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews