Vinterskogens naturreservat

Current

Den östra delen av motionsspåret är tillgänglighetsanpassad. Det gäller sträckan mellan Brotorpsvägen, innan branta backen ner till stora parkeringen vid badet, och fram till där spåret lutar starkt nedför, en sträcka på ca 1 kilometer. En skyltad tillgänglighetsanpassad P-plats finns för 2 bilar. Längs motionsspåret finns 5 stycken sittbänkar och i slutet av sträckan finns en stor träplattform med rullstolsramp och en sittgrupp. Sittgruppen har 8 traditionella sittplatser varav 4 har ryggstöd samt plats för 3 rullstolar. Den aktuella sträckan är lätt kuperad med hård grusad yta och med två mindre backar på 4–6 graders lutning.
Från denna del av motionsspåret kan du uppleva flera olika naturtyper. Närmast P-platsen passerar du tidigare öppna marker som nu börjar växa igen. Därefter passerar du en myr på höger sida som tidvis har öppna vattenspeglar. Närmare plattformen och sträckans slut kan du se kuperade hällmarker på bägge sidor vilka är typiska för Vinterskogens naturreservat. Markskiktet domineras av blåbär och lingon. Träden på hällmarken består mest av tall, en del är 100 år eller äldre. Här finns gott om död ved i form av döda stående träd (torrakor) och död liggande ved (lågor). Den tillgänglighetsanpassade delen av motionsspåret slutar vid plattformen, därefter sluttar det brant nedför.

To do:
 • Recreation area
 • Nature reserve
Accessibility:
 • Near parking
 • Near Public Transport
 • Near toilet
 • Stroller accessible
Directions:

Reservatet nås lättast från Dalvägen, mellan Vårsta och Tumba, i Botkyrka kommun. Naturreservatsskylt finns ute vid vägen just innan man kommer till Vårsta centrum när man kommer ifrån Tumba. Där kan man också kliva av bussen, busshållplats "Bergudden". Följ sedan vägen västerut ner till P-platsen vid Brotorpsbadet. Vinterskogen nås även från omkringliggande bostadsområden.

Contact us

Jonathan Kearney

Want to go
Been there
Comment
 • Lovisa Af Schmidt

  supermysigt! vi gick runt Brosjön med vår son som är 2,5 år. lagom lång för små ben! vacker omgivning

  over 1 year