Stage 10 ÅNNABODA – SUTTARBODA

Stage 10 is the shortest stage along the Bergslagen Trail. You pass the steep Falkaberget hill, which offers a number of words of wisdom from former UN Secretary-General Dag Hammarskjöld, and a beautiful view across the forests and Lake Falkasjön. The trail passes historic areas that played a key role during the heyday of the iron-making industry. Pay a visit to Sörtorpet in Suttarboda and see what a typical Kilsberg cottage might have looked like several hundred years ago. In certain sections, the trail passes through areas of deciduous forest with beautiful hayfields and a patchwork of meadows, typical of the old agricultural settlements in the region. Our resting place, with a wind shelter, fireplace and toilet, is beautifully located beside a small lake, Björktjärn. There is also a resting place at Suttarboda, also with a wind shelter, fireplace and toilet.

Difficulty: Green - simple
To do:
  • Hiking
Accessibility:
  • Near Public Transport
Length: 7.0 km
Directions:

Ånnaboda StorstenshöjdenTill Ånnaboda går det bussar dagligen, året om. www.lanstrafiken.se

Contact us

Johan Karlström

  • Fakta om Bergslagsleden

    Bergslagsleden Feb 18

    Bergslagsleden är en 28 mil lång vandrings- led genom hela Örebro län. Den är uppdelad i 17 etapper. Region Örebro län är huvudman för leden. Varje etapp har en skötselförening som sköter etappen mot ersättning från Region Örebro län. Bergslagsleden markeras med orange färg på träd eller stolpar. Vid vägskäl och stigförgreningar används hänvisningspilar med Bergslagsledens symbol. Rundslingor, tillhörande och sammankopplade med Bergslagsleden, markeras med blå markering på...