Images

Storlienfjällens vänner

Söder om järnvägen i Storlien hittar du fina och lättillgängliga turleder i mestadels flack fjällterräng utan branta uppförs- eller nedförsbackar.

När snötillgången och väderförhållandena tillåter spåras dessa leder med skoter och spårkälke av medlemmar i föreningen Storlienfjällens vänner.

På samma spårkort/ledkort får du tillgång till följande spår och leder:

Storvallen 2,5 km skidspår (2,3 km)

Storvallen 5 km skidspår (4,4 km)

Vinterled/skidspår Storlien Tullen - Rundhögen via Storvallen och Sevedholm (15 km)

Blå led runt Visjövalen - vinterled/skidspår (15,2 km)

Rundhögsleden - vinterled/skidspår mellan Storvallen - Rundhögen - Sevedholm (16,4 km)

Categories

  • Skiing Skiing

Contact

Address

Email address

Visit Åre - Turistinformation & besöksservice

+46 647 163 21

visit@are.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app