När fjället byter skepnad från höst till vinter gör vädret att många av vandringslederna är leriga och det är extra viktigt att välja spången där det finns. Upplever du leden väldigt blöt och lerig så välj istället att vända tillbaka och spara på naturen. Under oktober månad börjar även vissa ledhållare att förbereda för vintern och ledmarkeringar som sitter i skidområden plockas in.

News

No news for Åre kommun

About Åre kommun

Här samlar Åre Kommuns Turistinformation och Besöksservice, med hjälp av destinationer och ledhållare, alla officiella spår och leder för att inspirera, underlätta och tydliggöra för dig som vill njuta av naturen inom kommunen.

Contacts

Åre kommun

Visit Åre

Instagram: visitare_com
Facebook: Visit Åre
Messenger: Visit Åre
Telefon: +46 647 16321
E-mail: visit@are.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app