Naturreservat

Granliden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av två delområden, det norra och det södra. Här finns urskogsartad skog som för bara något århundrade sedan var vanligt förekommande.

Gammalt hässjevirke, sannolikt från kolonatepoken (1920-1950), finns kvar på en långsmal myr i det norra delområdet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 14 km söder om Slagnäs och 23 km norr om Gargnäs.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen