Naturreservat

Danshallmyren, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I detta vidsträckta och variationsrika våtmarksområde kan du sommartid njuta av stillhet och vildmarkskänsla. Reservatet Danshallmyren bildades för att bevara ett myrkomplex och dess naturskogar och myrmarker. På så sätt skyddas även den speciella biologiska mångfalden i dessa naturtyper samt områdets vildmarkskaraktär. Markerna bär spår både av tidigare bosättningar (Kojkilan) och av skogsbränder. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tillsammans med ett angränsande norskt naturskyddat område, Saerkilamp, omfattar de båda ett svensk-norskt "vildmarksområde" på 1000 ha.

Djur och växter

Myrkomplexet är säreget och här finns mängder av myrmarker och naturskogsholmar. I området finns hänglavar, vedsvampar, tjäder, lavskrika och slaguggla - alla är arter som är beroende av större naturskogsområden för sin överlevnad.

Anordningar

Informationstavla finns vid Kojkilantjärnen som ligger centralt i reservatet. Ta med egen ved för att utnyttja eldstaden vid Kojkilantjärnen.

För mer information om skoterled kontakta Lekvattnets skoterklubb.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 543 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: NV Värmland, Torsby kommun. Ca 5 km väster om Lekvattnet.I rondellen på E45 i Torsby tag avfart mot Lekvattnet/Kongsvinger (väg 239). Kör förbi Lekvattnet ca 5 km mot gränsen, efter bron över Rottnaälven sväng vänster mot Josefsberg. Tag andra till höger (skylt skoterstugan) mot Josefsberg och nästa vänster söderut. Härifrån utgår enskild väg (bitvis svårframkomlig) som efter 6 km leder fram till det utmarkerade reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd,
  • fånga eller skada insekter och andra djur, deras bon och lekplatser eller samla ägg,
  • framföra motordrivet fordon utanför speciellt avsett ledsystem, annat än för uttransport av skjuten älg,
  • rida eller cykla utanför befintlig bilväg,
  • medföra husdjur som inte hålls kopplat, annat än jakthund under tillåten jakt,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att:

  • i organiserad form utnyttja området för turism, sportevenemang, undervisning eller undersökningsverksamhet.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner