Täby kommun Täby kommun

Naturkartan guide

Välkommen till Täbys fantastiska natur och grönområden!

Utforska guidekartan

Täby kommun

Karta

Tips

Var du kan sova

Var man kan äta

Om Täby kommun

Att bevara halva Täby grönt är och har länge varit ett viktigt mål i Täby. Kommunen arbetar medvetet med grönplanering och naturinventeringar. Inte minst nu när Täby ska växa ytterligare är det viktigt att naturmiljöerna bevaras, utvecklas och förvaltas så att värdet för såväl rekreation som för biologisk mångfald bibehålls och utvecklas. Inom Grön kilsamverkan arbetar Täby tillsammans med andra kommuner för att bevara, stärka och utveckla Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilen, som utgörs av stora sammanhängande grönområden som sträcker sig genom flera kommuner. På https://www.gronakilar.se/ finns mer information och inspiration.

Kontaktuppgifter

Yolanda Karlsson

Ekolog, Täby kommun

www.taby.se Felanmälan och synpunkter hänvisas till kontaktcenter 08-5555 90 00 eller appen Felanmälan Täby

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen