Täby kommun Täby kommun

Reiseführer

Välkommen till Täbys fantastiska natur och grönområden!

Reiseführer Karte erkunden

Täby kommun

Karte

Tipps

Wo man schläft

Wo man essen kann

Über Täby kommun

Att bevara halva Täby grönt är och har länge varit ett viktigt mål i Täby. Kommunen arbetar medvetet med grönplanering och naturinventeringar. Inte minst nu när Täby ska växa ytterligare är det viktigt att naturmiljöerna bevaras, utvecklas och förvaltas så att värdet för såväl rekreation som för biologisk mångfald bibehålls och utvecklas. Inom Grön kilsamverkan arbetar Täby tillsammans med andra kommuner för att bevara, stärka och utveckla Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilen, som utgörs av stora sammanhängande grönområden som sträcker sig genom flera kommuner. På https://www.gronakilar.se/ finns mer information och inspiration.

Kontakte

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

www.taby.se Felanmälan och synpunkter hänvisas till kontaktcenter 08-5555 90 00 eller appen Felanmälan Täby

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App