Naturreservat

Stora Envättern

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Kör försiktigt! Tyvärr är vägarna in till reservatet i dåligt skick just nu. Detta på grund av skogsavverkningar i närheten. Sveaskog, som äger marken, har meddelat att de ska åtgärda problemet inom kort.

Riskträd. Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Fiskgjusen flyger ofta över sjön och storlommen häckar i närheten. Här har gammelskogen fått växa i egen takt och den är rik på död ved och sällsynta vedsvampar.

Vandra genom skogen på stigar eller längs sjöns norra sida, där Sörmlandsleden passerar. Avsluta dagen med grillning vid någon av eldplatserna.

Observera att fiske ej är tillåtet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 149 hektar varav land 111 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Envättern SE0110008

Hitta hit

Till fots: Naturreservatet nås via Sörmlandsleden etapp 13.

Med bil: Åk E20 västerut från Södertälje ca en knapp mil. Ta Nykvarnsavfarten (vänster) söderut mot Järna. Fortsätt ca 7 km och sväng höger mot Gnesta. Efter ca 6 km passera en smal vik av Yngern – Yngsviken. Fortsätt ca 600 m och sväng höger in på mindre grusväg. Skyltat höger ”Naturreservat”. Efter ca 1,1 km, strax före en bom, följ skyltning ner till vänster ca 600 m till parkering och reservatsinformation. Det går även att följa Sörmlandsleden från Yngsviken där det finns parkeringsytor och etappinfo om Sörmlandsleden.

Föreskrifter

För att skydda Stora Envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen