Friluftsområde

Grönsta-Trolldalen friluftsområde

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I trollskogen på Grönsta kan man få riktig storskogskänsla. I området finns stor artrikedom både av växter och småkryp och i september kryllar det av löpare eftersom Lidingöloppets mål ligger på Grönsta gärde.

Hela området genomkorsas av spår och stigar, på en del platser kuperat och svårtillgängligt, till exempel branterna ner mot Grönstakolonin med vild natur. Detta är ett av de mest tysta och orörda områdena på Lidingö.

Vid Trolldalen finns alsumpskog och Karins Mosse väster om stadsdelen Näset, är öns mest undersökta plats när det handlar om insekter. Här har påträffats 230 olika arter av skalbaggar. fler än 300 olika fjärilar, varav de flesta nattfjärilar, och 100 olika steklar – så glöm inte myggstift. På Karins Mosse växer också ett 15-tal olika mossor och 10 ormbunksarter. I skogen runtomkring finns flera sk nyckelbiotoper, skogsmark med extra höga naturvärden.
I området hittar man också Mulletjärnen som är en mindre våtmark och i närheten finns vindskyddet Örnnästet.
I norrsluttningarna ner mot Askrikefjärden finns gamla fundament för artilleripjäser från andra världskriget.

På Grönsta gärde står Löparmonumentet, en skulptur som gjorts och skänkts av Sven Lundqvist. I närheten ligger Grönstakolonin som anlades 1910. Området kallas i folkmun för Psalmboken eftersom en smal bäck delar kolonin i två delar och bebyggelsen ligger som en uppslagsbok på vardera sidan om bäcken. Området har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär.

I Grönsta finns också flera kulturminnen, bland annat Täcka udden som tidigare var experimentverkstad åt uppfinnaren Carl Richard Nyberg som var en av det svenska flygets pionjärer.

Adress

    Grönstavägen

    Lidingö

    Sverige

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde

Parkering

Gott om platser vid Grönsta Gärde, Grönstavägen. Enstaka platser i och omkring Trolldalen, dock ej sommartid under båtsäsongen.

Kommunikationer

Buss 203 från Ropsten mot Näset via Lidingövallen, gå cirka 300 meter längs Grönstavägen mot Grönsta Gärde.

Hitta hit

Området ligger på norra Lidingö, mot Askrikefjärden.

Kontakt

Adress

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-postadress

Jerker Idestam-Almquist

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner