Naturreservat

Fäberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fäbergets naturreservat har fått sitt namn av det höjdparti som finns i områdets sydligaste del. Om du står uppe på berget och tittar norrut kan du se en glänta med ormbunksväxter som övergår till den hänglavsbesmyckade granskogen.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 8,9 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Fäbergets naturreservat ligger cirka 2km Nordost om Söderby-Karls Kyrka. Naturreservatet nås enklast med bil från väg 283 och därefter Åbyvägen. Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats är Åby, cirka 2 kilometer väster om reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Fäbergets naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen