Luonnonsuojelualue

Fäberget

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Tällä hetkellä

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Kuvaus

Fäbergets naturreservat har fått sitt namn av det höjdparti som finns i områdets sydligaste del. Om du står uppe på berget och tittar norrut kan du se en glänta med ormbunksväxter som övergår till den hänglavsbesmyckade granskogen.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Faktat

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 8,9 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Reittiohjeet

Fäbergets naturreservat ligger cirka 2km Nordost om Söderby-Karls Kyrka. Naturreservatet nås enklast med bil från väg 283 och därefter Åbyvägen. Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats är Åby, cirka 2 kilometer väster om reservatet.

Asetukset

För att skydda Fäbergets naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa