Friluftsområde

Soldatängen

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Soldatängen består av öppen naturbetesmark, slåtteräng, små skogsområden samt en gammal inäga. Naturbetesmarken och slåtterängen är mycket artrika och innehåller flera rödlistade kärlväxtarter. I området finns även en liten damm med större och mindre vattensalamander. Den öppna betesmarken och slåtterängen ligger i en kraftledningsgata. Slåtterhävden återupptogs 1995 efter ett långt uppehåll. Ängen sköts av Naturskyddsföreningen i Motala.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde

Hitta hit

Soldatängen ligger vid RV34 ca 1 km norr om Motala i riktning mot Linköping.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen