Nytt vindskydd vid Soldatängen invigt

Bilder

 • Henrik Sandberg
  Henrik Sandberg
 • Henrik Sandberg
  Henrik Sandberg
 • Henrik Sandberg
  Henrik Sandberg
 • Henrik Sandberg
  Henrik Sandberg

I lördags den 10 oktober invigde Naturskyddsföreningen och Motala kommun det nya vindskyddet vid Soldatängen. Det är naturskyddsföreningen själva som har byggt vindskyddet med hjälp av bidrag för lokala naturvårdsprojekt förmedlade via Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen anordnade invigningen med korvgrillning i samband med en av föreningens många arbetsdagar på ängen.

Soldatängen har sedan 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala. Genom Naturskyddsföreningens arbete har det tidigare igenvuxna området successivt åter förvandlats till en äng som uppvisar en mångfald och artrikedom i en unik omfattning. Ängen har därigenom blivit klassad som Natura 2000-område.

För mer information besök gärna naturskyddsföreningens sida om Soldatängen.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen