Ny led i Snöbergets naturreservat

Bilder

 • Ledstart vid vägen genom reservatet, i jämnhöjd med Dammyrtjärnen.
  Ledstart vid vägen genom reservatet, i jämnhöjd med Dammyrtjärnen.
 • Här startar ledmarkeringarna.
  Här startar ledmarkeringarna.
 • Vandringen går över stock och sten, utan upptrampad stig.
  Vandringen går över stock och sten, utan upptrampad stig.
 • Toppen av berget där ledmarkeringarna slutar.
  Toppen av berget där ledmarkeringarna slutar.

Nu finns det nya ledmarkeringar upp på Snöbergets topp från den västra sidan av berget. Den markerade sträckan är drygt två kilometer lång och börjar vid en skogsbilväg, inne i reservatet. Det finns ingen stig så ta gärna stadiga skor för att underlätta vandringen i obanad terräng över mossiga stenar och nedfallna träd.

Den gamla leden som gick in i naturreservatet österifrån underhålls inte längre.

Så här hittar du till den nya ledstarten

Från väg 356 norr om reservatet svänger du söderut på en liten skogsbilväg (vägen är ej skyltad, men den ligger precis öster om kommungränsen som är skyltad "Bodens kommun"). Följ skogsbilvägen cirka fyra kilometer. I närheten av Dammyrtjärnen ser du på östra sidan vägen en träskylt ”Snöberget”. Där börjar de röda ledmarkeringarna som du kan följa upp till den skogklädda toppen.

Uppdatering december 2022:

Under hösten har två nya eldplatser med bänkar anlagts på Snöbergets topp. Dasset från den gamla leden kommer framöver flyttas till den nya ledstarten och vägen kommer att breddas för att underlätta parkering av bil. Tills vidare kan bil ställas i befintliga breddningar längs vägkanten.Välkommen till Snöberget!

Vandringsstig Snöberget | Naturkartan

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen