Naturreservat

Snöberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

En gång en skärgårdsö. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)

Beskrivning

Snöbergets siluett syns vida omkring. Toppen når 241 meter över havet. Efter den senaste istiden var berget en skärgårdsö. I och med landhöjningen blev ön till slut ett berg på fastlandet. En drygt två kilometer lång led har under 2022 markerats från vägen genom reservatets västra del upp till Snöbergets topp. Två eldstäder har placerats uppe på berget och under 2023 kommer dasset från den gamla ledstarten öster om berget att flyttas till den nya ledstarten.

Området är 6,2 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1998, reviderat 2018

Storlek: 6,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

Det går att parkera längs skogsbilvägen genom reservatet.

Kommunikationer

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Niemisel. Från E4 ta av norrut mot Södra Prästholm strax söder om Råneå.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Niemisel. Från E4 sväng norrut mot Södra Prästholm strax söder om Råneå. Från skogsbilvägen genom reservatets västra del finns det röda markeringar på träden som du kan följa upp på berget. Markeringarna börjar vid vägen där det står en träskylt med namnet "Snöberget".

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

•tälta

•vandra

•göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!

•plocka bär och matsvamp

•fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

•köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen