Ny led i Snöbergets naturreservat

Bilder

 • A map
  Ledstart vid vägen genom reservatet, i jämnhöjd med Dammyrtjärnen.
 • A sign
  Här startar ledmarkeringarna.
 • Forest.
  Vandringen går över stock och sten, utan upptrampad stig.
 • Forest on the top of Snöberget mountain.
  Toppen av berget där ledmarkeringarna slutar.

Nu finns det ledmarkeringar upp på Snöbergets topp från västra sidan av berget. Den markerade sträckan är drygt två kilometer lång och börjar vid en skogsbilväg. Det finns ingen stig så ta gärna stadiga skor för att underlätta vandringen i obanad terräng över mossiga stenar och nedfallna träd.

Den nya leden är tänkt att ersätta den gamla leden österifrån, som inte längre underhålls. Den gamla leden går att använda, men vissa delar kan vara blöta på grund av nedsjunken spång, och över nya kalhyggen utanför reservatet kan leden vara svår att hitta. Träd har också fallit över leden.

Under hösten kommer två nya eldplatser anläggas på Snöbergets topp och dasset från den gamla leden kommer flyttas till den nya ledstarten. En breddning av skogsbilvägen kommer att göras för att underlätta parkering av bil. Tills vidare kan bil ställas i befintliga breddningar längs vägkanten.

Från väg 356 norr om reservatet svänger du söderut på en liten skogsbilväg (vägen är ej skyltat men den ligger precis öster om kommungränsen som är skyltad "Bodens kommun"). Följ skogsbilvägen cirka fyra kilometer. I närheten av Dammyrtjärnen på vägens västra sida ser du på andra sidan vägen en träskylt ”Snöberget” där ledmarkeringarna börjar. Följer du de röda markeringarna kommer du upp till den skogklädda toppen, där du kan få utsikt mellan träden en bit ner från toppen.

Den nya sträckningen är ännu inte synlig i Norrbottens Naturkarta som en egen anordning.

Välkommen till Snöberget!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]