Vandring

Jurun-Vuoggatjålme

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 27.0 km
  • Tid 9 tim

Åtgärder

Beskrivning

Här följer man den vackra och livfulla Seldutjåhkå. Leden är sannolikt mycket gammal. På flera träd finns både ledmarkeringar från förr och barktäkter. En barktäkt består av en barklös yta i den nedre delen av en trädstam. Man har skurit ut ett mindre fönster och skördat bark till mat eller material.

Stigen börjar 500 meter norr om raststugan vid Jurunbron. 2 kilometer efter start finns ett mindre vattenfall (200 meter från stigen) innan den första bron. Leden möter de första milen flera större och mindre bäckar från de många småsjöarna i området. Vadställena längs leden, särskilt vid vattendraget Skäguljåhkå i Seldutdalen, är olämpliga att vada vid höga flöden, vilket främst kan inträffa på försommaren. Vide- och björkskog kantar leden, men även en lång rad blommor. I de mer fuktiga partierna gör man sällskap med kråkklöver, skogsfräken, bräken, enris, torta, nordisk stormhatt och skvattram. När det blir mindre blött täcks marken av olika mossor och hönsbär, blåbär, kråkbär och lingon.

När man kommit halvvägs böjer sig Selduttjåhkå kraftigt. I deltalandskapet finns fina sandstränder och vattnet är lågt, men stränderna är svåra att nå. Vid den brusande Bävkkuljåhkå finns en bro och efter ytterligare 4 kilometer kommer man till en ledkorsning. I sydvästlig riktning leder stigen till Silvervägen. Vid balkbron över Selduttjåhkå, 600 meter från leden finns en fin rastplats.

Tillbaka till leden! Nu är man inne i fjällurskogsreservatet Hornavan-Sädvajaure och tallskogen blir alltmer synlig. Vandringen är flack och stigen syns väl. På flera gammeltallar finns spår av mänsklig närvaro i form av barktäkter. Norr om stigen finns fornlämningar av ett sameviste och här har arkeologer noterat lämningar av boplatser, rösen och härdar. Semisjaur-Njarg sameby är verksam i området och på några platser längs Seldutjåhkå finns det renvaktarstugor. Vid Örnberget finns rester av ett fjällhemman från 1880-talet. Under andra världskriget fanns en telegrafist från norska motståndsrörelsen stationerad här.

Nu är det drygt 6 kilometer lätt vandring kvar till Vuoggatjålme. Växtligheten är varierad och tät. Vid anläggningen Vuoggatjålme finns camping, stugor och restaurang. Om man ska ansluta till Länstrafikens buss vandrar man på asfalt 3 kilometer till Camp Polcirkeln. Här finns även camping och livsmedelsbutik.

Tid: 1–2 dagar (cirka 8–9 timmar)

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Fakta

Utflyktsguide: Jurunvárátj, Arjeplogs kommun (2020)

Underlag

Lättvandrad terräng med fjällbjörkskog. Sankmark på några ställen. Upprustning av leden beräknas ske 2022–2024.

Kommunikationer

För att ta sig till startpunkten i Jurun vandrar man enklast från Silvervägen och parkeringen vid Guoledisjávrre, se beskrivningen för leden Mavas-Silvervägen. Parkeringen ligger cirka 3 mil nordväst om Vuoggatjålme. Det går buss från Arjeplog till Sandviken (hållplats väg 95, Silvervägen) vid Sandvikens Fjällgård, cirka 17 kilometer sydost om Guoledisjávrre.

Den andra startpunkten för leden ligger i Vuoggatjålme. Det går buss från Arjeplog till Polcirkeln (hållplats väg 95, Silvervägen). Därifrån är det 3 kilometer till Vuoggatjålme.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Arjeplog Taxi, +46 (0)961-303 50, bokning@arjeplogtaxi.se
Arjeplog Laplands webbplats

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen