Wędrówki piesze

Jurun-Vuoggatjålme

Wędrówki piesze

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Szczegóły dotyczące szlaku

  • Długość 27.0 km
  • Czas 9 godz

Akcje

Opis

Här följer man den vackra och livfulla Seldutjåhkå. Leden är sannolikt mycket gammal. På flera träd finns både ledmarkeringar från förr och barktäkter.

Stigen börjar 500 meter norr om raststugan vid Jurunbron. 2 kilometer efter start finns ett mindre vattenfall (200 m från stigen) innan den första bron. Leden möter de första milen flera större och mindre bäckar från de många småsjöarna i området. Vadställena längs leden, särskilt vid vattendraget Skäguljåhkå i Seldutdalen, är olämpliga att vada vid höga flöden, vilket främst kan inträffa på försommaren. Vide- och björkskog kantar leden, men även en lång rad blommor.

När man kommit halvvägs böjer sig Selduttjåhkå kraftigt. I deltalandskapet finns fina sandstränder och vattnet är lågt, men stränderna är svåra att nå. Vid den brusande Bävkkuljåhkå finns en bro och efter ytterligare 4 kilometer kommer man till en ledkorsning. I sydvästlig riktning leder stigen till Silvervägen. Vid balkbron över Selduttjåhkå, 600 meter från leden finns en fin rastplats.

Tillbaka till leden! Nu är man inne i fjällurskogsreservatet Hornavan-Sädvajaure och tallskogen blir allt mer synlig. Vandringen är flack och stigen syns väl. På flera gammeltallar finns spår av mänsklig närvaro i form av barktäkter. Det innebär att man har skurit ut ett mindre fönster och skördat bark. Norr om stigen finns fornlämningar av ett sameviste och här har arkeologer noterat lämningar av boplatser, rösen och härdar. Semisjaur-Njarg sameby är verksam i området och på några platser längs Seldutjåhkå finns det renvaktarstugor. Vid Örnberget finns rester av ett fjällhemman från 1880-talet. Under andra världskriget fanns en telegrafist från norska motståndsrörelsen stationerad här.

Nu är det drygt 6 kilometer lätt vandring kvar till Vuoggatjålme. Växtligheten är varierad och tät. Vid anläggningen Vuoggatjålme finns camping, stugor och restaurang. Om man ska ansluta till Länstrafikens buss vandrar man på asfalt 3 kilometer till Camp Polcirkeln. Här finns även camping och livsmedelsbutik.

Tid: 1–2 dagar (cirka 8–9 timmar)

Działania i udogodnienia

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze

Fakty

Utflyktsguide: Jurunvárátj, Arjeplogs kommun (2020)

Powierzchnia

Lättvandrad terräng med fjällbjörkskog. Sankmark på några ställen. Upprustning av leden beräknas ske 2022–24.

Komunikacja

Det går buss från Arjeplog till Polcirkeln (hållplats väg 95, Silvervägen). Därefter är det 3 kilometer till ledstart om man börjar vandringen i Vuoggatjålme. Den andra startpunkten för leden är i Jurun. För att ta sig hit går man enklast från Silvervägen och parkeringen vid Guoledisjávrre (se beskrivningen för leden Mavas-Silvervägen).

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Arjeplog Laplands webbplats

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie