Invigning av Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken

Bilder

  • Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken. Foto Monica Johnson
    Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken. Foto Monica Johnson
  • Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken. Foto Monica Johnson
    Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken. Foto Monica Johnson

Välkomna till invigningen av Lillsjöns fiskvåtmark den 12 maj klockan tio. Våtmarken är uppdämd under våren och bjuder nu in lekande rovfiskar, framför allt gäddor och abborrar.

Det blir invigning med fanfar och intervjuer med kunglig ståthållare, Stockholms stads klimat- och miljöborgarråd och företrädare från Världsnaturfonden.

Idag är minskande rovfiskbestånd i skärgården ett av de stora hoten mot ett friskare hav och nära Stockholm råder det en enorm brist på lek- och uppväxtplatser. Det här projektet har till syfte att skapa nya lekplatser för rovfiskar och därmed förstärka bestånden i havet.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Djurgårdens Förvaltning och Världsnaturfonden.

Invigningen

Tid: Torsdag den 12 maj 2022, klockan 10-11.

Plats: Strax norr om Fisksjöängsvägen 9, Djurgården.

Anmälan är inte nödvändig. Bullar och kaffe så långt det räcker.

Hålltider

10.00 Lystringsfanfar av hovtrumpetare Olle Hermansen.

10.05-10.10 Moderator Henrik Ekman inleder.

10.10-10.20 Intervju med ståthållare Staffan Larsson, Katarina Luhr, klimat- och miljöborgarråd, Världsnaturfondens GS Gustaf Lind, och stadens fiskbiolog Oliver Karlöf.

10.20-10.25 Invigningsceremoni

10.25 Närvarande media ges möjlighet till individuella intervjuer och fotografering.

10.40-11.00 Alla besökare välkomnas på en guidad rundvandring runt Lillsjön tillsammans med Oliver Karlöf, fiskbiolog i Stockholms stad, och Henrik Waldenström, ornitolog och naturvårdsexpert på Världsnaturfonden.

Stockholm stad

Kategorier

  • Fågelskådning Fågelskådning
  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Utsiktsplats Utsiktsplats

Kontakt

E-postadress

Kontakta Nationalstadsparken

info@nationalstadsparken.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen