Kommun

Ängelholm

 • Reservatet är som ett tittskåp in i historien med sina många stenmurar.
  Reservatet är som ett tittskåp in i historien med sina många stenmurar.
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Närbild på en lila kärrtistel. 
  Närbild på en lila kärrtistel. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Från: Ekered, Naturreservat
 • En vacker fjäril sitter på en tistel på slåtterängen i reservatet. 
  En vacker fjäril sitter på en tistel på slåtterängen i reservatet. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • I naturreservatet Ekered växer  Jungfru Marie nycklar, en av våra vanligaste orkidéer. Den har vackra lila blommor.
  I naturreservatet Ekered växer  Jungfru Marie nycklar, en av våra vanligaste orkidéer. Den har vackra lila blommor.
  Från: Ekered, Naturreservat
 • På slåtterängen växer det också ett fåtal björkar. 
  På slåtterängen växer det också ett fåtal björkar. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Skogsmark finns också i reservatet. Marken är täckt av bruna löv, mellan löven sticker det upp stenar. Lövträden har gröna blad. 
  Skogsmark finns också i reservatet. Marken är täckt av bruna löv, mellan löven sticker det upp stenar. Lövträden har gröna blad. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Höstsolen färgar slåtterängen i ett vackert varmt sken. 
  Höstsolen färgar slåtterängen i ett vackert varmt sken. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Två män går med varsin röjmaskin på slåtterängen och tar ner det höga gräset. 
  Två män går med varsin röjmaskin på slåtterängen och tar ner det höga gräset. 
  Från: Ekered, Naturreservat
 • Det ligger en lätt dimma över slåtterängen och de enstaka träden som som syns i bild ser nästan svarta ut i kontrast mot det gröna gräset. 
  Det ligger en lätt dimma över slåtterängen och de enstaka träden som som syns i bild ser nästan svarta ut i kontrast mot det gröna gräset. 
  Från: Ekered, Naturreservat

Karta

Guider