Naturreservat

Stenfors, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Bräkneåns strand strax söder om Tingsryd, ligger Stenfors. Här kan du uppleva både vacker natur och spännande kulturhistoria. Genom reservatet går Stenfors kulturstig som med skyltar berättar om den äldre markanvändningen.

I Stenfors naturreservat växer ädellövskog i form av gamla ekar och bokar. I den gamla skogen hittar man många sällsynta arter, bland annat ett flertal ovanliga lavar och mossor. I närheten av ån ser man ofta utter och i ån lever öring och den sällsynta musselarten flat dammussla.

På flera ställen i reservatet, men framförallt i områdets norra del, finns ruiner, husgrunder och andra spår efter det gamla järnbruket Stenfors bruk som grundades under 1600-talet och drevs till sent 1800-tal. Idag är platsen ett populärt utflyktsmål.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner