Naturreservat

Korrö, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Korrö naturreservat, skyddat sedan 1970, är 42 hektar stort och består av slåtterängar, odlingslandskap och en väl bevarad kulturmiljö. Där Ronnebyån delar sig i två grenar ligger hantverksbyn Korrö.

Byns historia sträcker sig tillbaka till början av 1700-talet, men forsen har använts för att driva kvarnar redan under medeltiden. Från den gamla hantverksmiljön finns kvarn, såg, garveri och färgeri bevarat. Tidigare har här även funnits bryggeri och skomakeri. Gårdsbyggnaden och de flesta omkringliggande hus används idag som vandrarhem, hotell och restaurang.

Då inlandsisen smälte bildade den vackra terrängformer i naturreservatet, både norr och söder om hantverksbyn. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker. Närmast byn ligger åkrar och slåtterängar; längre bort betesmarker och slutligen skog.

Arbetet med ängen börjar redan tidigt på våren medan sipporna ännu blommar i backarna. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli - augusti. På de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst.

Slåttern och betet i reservatet gynnar många ljusälskande växter som till exempel backsippa, tjärblomster och slåtterfibbla. Speciellt för naturreservatet är att här växer mycket av blomman Natt och Dag.

Det går stigar genom reservatet och längs stigarna finns skyltar som berättar om naturen på Korrö.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner