Naturreservat

Hunshults naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö. Reservatets landskapsvariation är stor och här hittar du gamla ekar, insprängda alkärr och våtmarker som inhyser frodig flora och fauna med lavar, insekter och svampar. Beskåda en och annan myskbock och lyssna till den intensiva fågelsången under vårens blomstertid. Varför inte besöka de vackra åkrarna mellan skogens dungar. Hassel, körsbär och slånbär möter rester från byns gamla ängsfruktodlingar av äpple. Ett besök här är oskattbart. Upplev allt genom en tur på den orange markerade leden. Se länk nedan för mer information. Reservatet ligger i Tingsryds kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2006

Areal: 111 ha

Karaktär: Ädellövskog, sjö, ängsfruktodling

Kommun: Tingsryd

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Reservatet är beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr och hit tar du dig genom att följa skyltarna från vägen mellan Torne och Urshult. Det finns dels en huvudparkering - den som vägskyltningen visar till - dels en parkering vid Sirköbron på vägen mellan Torne och Urshult.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på bilväg eller iordningställd parkeringsplats
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 8. elda
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

Från föreskrifterna 2, 4, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner