Naturreservat

Mörtfors, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här kan du vandra genom skogar med flera hundra år på nacken. En känsla av vildmark infinner sig i det obrutna skogslandskapet. Att skogen funnits länge skapar förutsättningar för en rad ovanliga arter.

Pensionärer sedan länge

De äldsta ekarna i naturreservatet kan vara hela 600 år gamla! Inte undra på att de är grovväxta och murkna. Svampar och diverse småkryp, som under årens lopp haft ekarna som bostad, har påskyndat trädens åldrande. Visste du att ett ihåligt träd bättre står emot en storm jämfört med ett kompakt träd? Vill du se dessa trädgiganter så finns de längs Marströmmen i naturreservatets östra del.

Gammelskogens arter

I naturreservatet lever en rad ovanliga svampar, lavar och mossor, knutna till gammal skog. Blomkålssvampen växer vid basen av mycket gamla tallar. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och gammelekslav växer på grova ekars uppspruckna, skrovliga bark. Fällmossa, grov fjädermossa och blåsflikmossa signalerar alla skog med höga naturvärden.

Värdefulla vatten

Även naturreservatets sjöar och vattendrag har höga naturvärden. I Stora Ramm, som är hela 31 meter djup, lever flera så kallade glacialrelikter. En av dem är sjösyrsa, som hittats i endast ett 20-tal sjöar i landet. Glacialrelikter är arter som levde i havet som täckte delar av Sverige under inlandsisens avsmältning. När havet drog sig tillbaka blev dessa djur kvar, i framför allt kalla och djupa sjöar.

Spår i landskapet

Trots den vilda naturen ser man här och var spår som vittnar om bygdens forna invånare. Den äldsta kända lämningen är en fornborg. Borgen ligger uppe på en klippa och härifrån har du fantastisk utsikt över sjön och milsvida skogar. Exempel på andra lämningar är en milstolpe samt husgrunder efter gamla torp. Lämningarna ligger utmed stigar och vägar, så det är lätt att göra några "historiska" stopp!

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013 Areal: 211 hektar Kommuner: Västervik och Oskarshamn Markägare: Sveaskog AB Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från E22, sväng in mot Mörtfors. I den snäva kurvan i början av samhället sväng upp mot vänster mot Ramsnäs. Parkering och vindskydd finns vid nästa vägskäl. Reservatet nås även till fots via Ostkustleden och Tjustleden

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner