Vandring

Fliserydskvillen

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 4.0 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

Fliserydskvillen är en fyra kilometer lång förgrening av Emån. Här kan du vandra och fiska i en vacker natur som under sommarhalvåret för tankarna till tropikerna. Dett är en del av Mönsteråsleden.

Kvillar

Kvill kallas ett vattendrag som förgrenar sig. Vid Fliserydskvillen, liksom vid Jungnerholmarna, bildar Emån ett kvillområde. Fliserydskvillen är ett av Emåns viktigaste lekområden för lax och havsöring.

Natur för många

De lövrika miljöerna ger känslan av att gå utmed ett vattendrag i en tropisk skog, men här hör du spillkråkans rop och tofsmesens sång. Ibland översvämmas den strandnära skogen, vilket bidrar med kontinuerlig tillgång på död ved. Veden skapar förutsättningar för ett rikt djurliv, alltifrån vedlevande skalbaggar till hackspettar som hittar mat i den murkna veden.

Ut på vandring

Att vandra utmed Fliserydskvillen är lite av en utmaning. Här går du bitvis i kuperad terräng, nästan hela tiden med Emån inom synhåll. Från Fliseryd kan du vandra västerut utmed Fliserydskvillen längs den drygt 80 kilometer långa Mönsteråsleden. Starta till exempel i Skorpetorp

Åter till forsande vatten

2019 revs dammen vid Åby kvarn. Redan ett år senare återvände laxar och havsöringar till sina lekområden uppströms kvarnen som varit otillgängliga i över 150 år. En annan åtgärd vid restaureringen av vattendraget var att placera stenar i åfåran. På så vis skapas sträckor där vattnet strömmar fram i virvlar.Här kan du få se strömstare, forsärla och kungfiskare.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Thomas Björklund

Thomas.Bjorklund@monsteras.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen