Naturreservat

Bokenäs, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bokenäs skyddades som naturminne redan 1921 och blev naturreservat 1967. I reservatets skog finns gamla och grova bokar. De murkna träden är mycket värdefulla eftersom de är hem för många olika insekter, svampar och lavar.

Föränderlig skog

Bokenäs bokskog byter skepnad i samklang med årstiderna. På våren silar solens strålar ner genom det skira lövverket till markens vitsippshav. Fram på sommaren får bladen en djupare grön nyans och trädens kronor stänger ute ljuset. Hösten karakteriseras av en färgpalett i brunt, orange och gult. Och på vintern står de släta, grå bokstammarna i blickfånget.

Värdefulla träd

Bokskogen uppskattas av många. I skogens östra del finns det gott om gamla och döda bokar. Bokarna är värdefulla livsmiljöer för insekter, lavar och svampar. I den murkna veden lever till exempel skalbaggslarver.

Boken blev såpa

Bokenäs är en del av Värnanäs gods. Här byggdes Wärnaby bruk, Sveriges första tvättmedelsindustri, under 1600-talets senare hälft. Förutsättningarna var mycket goda eftersom såpan vid denna tid tillverkades av talg, pottaska och vegetabiliska oljor. Talg fick man från gamla kor och pottaskan genom att bränna lövträ, främst ek och bok. Oljan kunde till exempel vara linolja, som odlades lokalt.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax öster om Värnanäs gård, cirka 4 km öster om Halltorp. Följ grusvägen från gården ut mot havet, fortsätt när den svänger vänster. Efter några hundra meter är du framme. Grusvägen är avstängd för biltrafik, parkering finns vid Värnanäs.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen