Forn-/kulturminne

Snogge Hembygdsgård

Forn-/kulturminne

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vår hembygdsgård Snogge ligger nära Frillesås kyrka. Gården är mycket gammal, en av de äldsta som finns dokumenterade i socknen. Snogge var under några århundraden ett frälsehemman, om ett mantal, som ägdes av olika adelssläkter, bland annat von Döbeln och Eriksson (Vasa).Gården finns nämnd 1529, då Gustav Vasa för släktens räkning sålde den till hövitsmannen på Varbergs slott.Från 1700-talet känner vi till de arrendebönder som i generationer bodde i Snogge och brukade tre gårdar där. I slutet av 1700-talet friköptes gårdarna från Åsklosters kungsgård, som då ägde hela hemmanet. Gårdarna låg samlade som en liten by med backstugor och kvarnar intill.Så småningom, i slutet av 1800-talet, blev genom avflyttning och markövertagande endast en gård kvar.

Ovanstående är ett utdrag ur en uppsats skriven av Lena Greenwood.

Kontakt

Adress

Telefon: 0300-83 40 00

E-postadress

Kungsbacka Direkt

info@kungsbacka.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen