Miniguider

Om Bergslagsleden

Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled genom hela Örebro län. Den är uppdelad i 17 etapper som är 7-23 km långa. Bergslagsleden markeras med orange färg på träd och stolpar. Vid vägskäl och stigförgreningar används hänvisningspilar med Bergslagsledens symbol. Samtliga etapper har rastplats med vindskydd, eldstad och toalett.

Kontaktuppgifter

Johan Karlström

Utvecklingsledare Friluftsliv, Region Örebro län

Region Örebro län är huvudman för Bergslaglsleden.

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen