Artiklar

Fakta om Bergslagsleden

Fakta om Bergslagsleden

Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled genom hela Örebro län. Den är uppdelad i…

Om Bergslagsleden

Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled genom hela Örebro län. Den är uppdelad i 17 etapper som är 7-23 km långa. Region Örebro län är huvudman för leden.

Bergslagsleden markeras med orange markering på träd eller stolpar. Vid vägskäl och stigförgreningar används hänvisningspilar med Bergslagsledens symbol. Rundslingor, tillhörande och sammankopplade med Bergslagsleden, markeras med blå markering på stolpar eller träd samt med blå pilar utan symbol. Samtliga etapper har rastplats med vindskydd, eldstad, vedförråd och toalett.

Kontaktuppgifter

Johan Karlström

Utvecklingsledare Friluftsliv, Region Örebro län

Region Örebro län är huvudman för Bergslagsleden.

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen