Natuurgebied

Parkudden-Lövsta naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Parkudden-Lövsta är ett betespräglat herrgårdslandskap precis bredvid Mälaren. När du kommer till Parkudden-Lövsta är det troligen de grova ekarna som först fångar din blick. På sommaren möter du korna som håller landskapet öppet med sitt bete.

Ekarna i området trivs i den solbelysta miljön. Här får de en chans att bli gamla och grova och bli skapa en miljö för många arter. På många av ekarna växer flera sällsynta lavar och mossor. Tar du dig till hällmarkerna i området kan du hitta en delvis kalkgynnad flora med arter som tulkört, getrams och oxbär. Hällmarken är även hem för flertalet grova enar. Du kan också hitta flera kulturspridda arter som är typiska för herrgårdslandskap såsom häggmispel, berberis och bok . Ofta sitter ormvråken på en ekgren eller du hör trummandet av hackspettar.

Från reservatets parkering leder en grusväg dig in i reservatet. På andra sidan asfaltsvägen reser sig berget och ekhagen ”Bålaren” upp ganska brant. Vårfloran på berget Bålaren är väl värd ett besök. Här kan du också passa på att se de stora ekarnas kronor från ovan. För att komma in i hagarna passerar du trappliknande stängselövergångar. Följer du stigen runt Parkudden hittar du en ledmarkerad stig upp till en soffa i sten med vacker utsikt. Följer du grusvägen mot båtklubben passerar du en privat tomt som hyser en av Södertäljes grövsta ekar.

Reservatet bildades 1992, är 19,8 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna del av dessa innan du besöker området via nätet eller på informationstavlorna på plats.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

 • Beschermde natuur Beschermde natuur
 • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

 • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats
 • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk

Routebeschrijving

Det finns inga allmänna kommunikationer hela vägen fram till reservatet. Busshållplatsen "Aska" ligger ca 3 km därifrån. Med bil följer du Enhörnaleden norrut. Vid Askakorset följ skyltning till Lövsta. Parkeringsplats och information finns längs den allmänna vägen.

Regelingen

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon (förutom på allmänt upplåten väg)
 • tälta, campa eller ställa upp husvagn
 • rida annat än på vägar
 • medvetet störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • elda
 • sätta upp tavla, skylt inskrift, affisch eller liknande
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medvetet störa betesdjur
 • lämna stängselgrindar öppna där det går betande djur
 • parkera annat än på anvisad plats.

Contact

E-mailadres

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

miljokontoret@sodertalje.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app